Neprofitne Organizacije

Neprofitne Organizacije

Neprofitne organizacija prema definiciji su organizacije koje za svog vlasnika ne ostvaruju profit i u Republici Hrvatskoj nisu obveznici poreza na dobit, ako ne obavljaju gospodarsku djelatnost. Njihova temeljna uloga u društvu je obavljanje djelatnosti od općeg i zajedničkog interesa koji se najčešće ogleda u pružanju različitih usluga. Ipak u najnovijim zakonskim propisima zakonodavac je predvidio da se neprofitna organizacija može baviti i komercijalnom djelatnošću. U slučaju da godišnji prihod od komercijalne djelatnosti neprofitne organizacije prelazi iznos od 230.000 kn, takva organizacija tada postaje obveznik poreza na dobit i zakonski mora voditi dvojno knjigovodstvo. Sukladno navedenom, udruga o svojim aktivnostima na određen i propisan način mora o tome izvještavati nadležne državne organe vlasti.

TOTUS softversko rješenje za pekarsku djelatnost uz standardne module trgovačke djelatnosti sadrži i module proizvodnje te modul prodaje i dostave pekarskih proizvoda („mali kupci“). Podržane su i sve specifične evidencije u pekarskoj industriji.